OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u poslovnim prostorijama u sjedištu trgovačkog društva, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

PAPIRUS NEKRETNINE I USLUGE d.o.o.
HORVAĆANSKA CESTA 142
10 104 ZAGREB

ili na e-mail adresu: info@papirus-nekretnine.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

PAPIRUS NEKRETNINE I USLUGE d.o.o.
direktor ELIZABETA KATIĆ