Energetski certifikat i procjena vrijednosti nekretnine

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, izdaje ga ovlaštena osoba energetski certifikator u dva originalna primjerka zajedno s Izvještajem o provedenom energetskom pregledu, na temelju provedenog energetskog pregleda nekretnine i vrijedi 10 godina.

Energetski certifikat moraju imati zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi, poslovni prostori) kod:
  • oglašavanja za prodaju, leasing i najam - vlasnik nekretnine je dužan u oglasu za prodaju koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade. Također i ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.
  • prodaje - svaka zgrada stambene i poslovne namjene ukupne korisne površine veće od 50 m2 koja se prodaje treba imati energetski certifikat. Nedovršena zgrada može se prodavati bez certifikata, a u tom slučaju će novi vlasnik nakon što dovrši zgradu, a prije uporabne dozvole, pribaviti certifikat.
  • iznajmljivanja i davanja u leasing - svaka zgrada stambene i poslovne namjene ukupne korisne površine veće od 50 m2 ili njen posebni dio, koja se iznajmljuje, daje u najam ili na leasing od 1.1.2016. treba imati energetski certifikat. Ova obveza odnosi se i na oglašavanje najma, iznajmljivanja i leasinga u medijima.
  • pribavljanje uporabne dozvole - zgrade za koje je izdana građevinska dozvola nakon 1.10.2007. ne mogu dobiti uporabnu dozvolu bez izrađenog i predočenog energetskog certifikata. To vrijedi jednako i za zgrade koje se trenutno grade i one koje će se graditi.
Svrha energetskog certifikata je pružiti informacije vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade, ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade. Naime, stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razred stambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).
Certifikat nije potreban za samostojeće zgrade za stanovanje, ili poslovnu namjenu, urede, trgovine i slično ako imaju manje od 50 m2 ukupne korisne površine, za industrijske zgrade, radionice i poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama, za zgrade privremenog karaktera koje imaju rok uporabe dvije godine i manje te zgrade namijenjene održavanju vjerskih obreda.

NAPOMENA: Ukoliko vlasnik oglašava prodaju nekretnine koja nije energetski certificirana, kazna za vlasnika je od 5.000,00 do 30.000,00 kn.

Naglašavamo da od početka 2016. godine i najmodavci/zakupodavci moraju posjedovati energetski certifikat prilikom oglašavanja svojih nekretnina kod najma/zakupa. U svakom oglasu najmodavac/zakupodavac je dužan istaknuti energetski razred nekretnine, a prilikom sastavljanja Ugovora o najmu/zakupu dužan je unutar uguvora konstatirati posjedovanje energetskog certifikata sa navođenjem točnih podataka iz certifikata.

Kontaktirajte nas, a mi ćemo Vam, u suradnji s našim ovlaštenim energetskim certifikatorom u što kraćem roku izraditi energetski certifikat po povoljnim cijenama.

U postupku prodaje Vaše nekretnine, savjetujemo izradu procjene, odnosno mišljenja o tržišnoj vrijednosti nekretnine.

Što je procjena nekretnina?

Tržišna procjena nekretnine je postupak kojim stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelj,
određuje njenu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u obzir moguće utjecaje (zakonodavne, ekonomske, socijalne,urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu. Tržišna procjena nekretnina je jedan od najsloženijih poslova u sudskom vještačenju.

Procjenu vrijednosti nekretnine mogu vršiti jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Procjene nekretnina obuhvaćaju:
stanove, kuće, uredske prostore i lokale, poslovne objekte, ugostiteljske objekte, skladišne i proizvodne pogone, građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, robne kuće, benzinske pumpe, specifične nekretnine
Službena procjena nekretnine bitna je za dobivanje hipotekarnog kredita građana ili tvrtki, kod kupoprodaje nekretnina tj. pomoć prodavatelju kod određivanja prihvatljive cijene, odnosno, pomoć kupcu kod određivanja ponudbene cijene, kod ostavinske diobe, oporezivanja, kod ovršnih postupaka, isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja i ostalih poslovnih transakcija

Uz procjenu nekretnine prilikom prodaje jedna od bitnih stvari je i da li je nekretnina etažirana, tj. na koji način je nekretnina, koja je predmet prodaje, upisana u Zemljišno knjižni odjel.
U slučaju da nekretnina nije etažirana, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), bilo kakav prostor u objektu, uključivši stanove, garaže, poslovne prostore i sl., ne može se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana tj. dok se ne napravi elaborat s planom posebnih dijelova objekta te dok isti nije ovjeren od svih suvlasnika.

Samo etažiranje je potrebno provesti i kod postupka traženja hipotekarnog kredita od banke (banka se neće moći upisati na nekretninu dok se ne provede etažiranje), kod prodaje tj.kupnje nekretnine, kod diobe obiteljskih nekretnina, kod ostavinske diobe i kod utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima održavanja objekta i drugo...
Sam postupak etažiranja obavljaju sudski vještaci, koji na zahtjev suvlasnika izrađuju elaborat o etažiranju, na temelju tehničke dokumentaciju zgrade, iz koje su vidljive površine pojedinih posebnih i zajedničkih dijelova objekta ili mjerenja samog objekta etažiranja i izrade samih nacrta za potrebe elaborata.
Za detaljne informacije oko procjene nekretnine ili izrade etažiranja, molimo Vas da kontaktirate telefonom ili e-mailom naš ured, a naš procjenitelj će vam se javiti u najkraćem roku.

Naglašavamo da je izuzetno važno prilikom prodaje, najma ili zakupa, zatražiti od klijenta kompletnu dokumentaciju za nekretninu, te na temelju dobivene dokumentacije prvo utvrditi pravo stanje nekretnine koja je predmet posredovanja.
Često se zna dogoditi da su klijenti uvjereni kako imaju potpuno uredne papire, da bi se nakon provjere našeg odvjetničkog društva, utvrdilo potpuno drugačije pravno stanje nekretnine. Tada, u skladu s utvrđenim stanjem, upućuje se klijente na potrebne radnje koje bi se morale obaviti prije samog kretanja u prodaju.
I baš zato je klijent, koji se odluči za PAPIRUS NEKRETNINE I USLUGE d.o.o. u velikoj prednosti, jer na jednom mjestu može dobiti cijeli paket usluga, od izrade energetskog certifikata, etažiranja pa do samog posredovanja i/ili praćenja nekretnine.