Posredovanje u prometu nekretnina

PAPIRUS NEKRETNINE I USLUGE d.o.o. je posrednik s dugogodišnjim iskustvom u obavljanu djelatnosti posredovanja u kupoprodaji nekretnina na području Zagreba, kao i posredovanju u iznajmljivanju i unajmljivanju stambenih i poslovnih prostora.
Naša osnovna usluga je posredovanje u različitim vrstama poslova vezanim za kupoprodaju ili najam/zakup nekretnina.
Posredovanje u prometu nekretninama radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Konkretno posredovanje dijelimo na:
  • Posredovanje u prodaji nekretnina, posredovanje u kupovini nekretnina
  • Posredovanje u zamjeni nekretnina
  • Posredovanje u iznajmljivanju nekretnina za stanovanje
  • Posredovanje u unajmljivanju nekretnina za stanovanje
  • Posredovanje u iznajmljivanju nekretnina za poslovnu djelatnost
  • Posredovanje u unajmljivanju nekretnina za poslovnu djelatnost.

Svaka od ovih usluga započinje zaključivanjem ugovora o posredovanju.    

Kada je riječ o kupnji ili prodaji nekretnine

Prodavatelj nekretnine koji odluči prodati nekretninu preko PAPIRUS NEKRETNINE I USLUGA d.o.o. i koji koristi našu uslugu posredovanja dobiva široku paletu usluga koje obuhvaćaju obavezni pregled i fotografiranje nekretnine, izradu tlocrta nekretnine (po potrebi), savjetovanje pri formiranju cijene nekretnine i upoznavanje s prosječnom tržišnom cijenom nekretnina, detaljan uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, obavljanje prezentacije nekretnine u najboljem svjetlu putem naše web stranice kao i na vodećim portalima za prodaju nekretnina u Hrvatskoj.

Najvažnija zadaća posrednika je da poveže prodavatelja i kupca, da posreduje u pregovorima i nastoji doći do zaključenja pravnog posla. Od samog dogovora oko prodaje/kupnje do potpisa ugovora i primopredaje stana, PAPIRUS NEKRETNINE I USLUGE d.o.o. će Vam osigurati skup potrebnih radnji kako bi sam postupak kupoprodaje prošao što bezbolnije i sa što manje stresa za obje strane…
To uključuje izradu Predugovora o kupoprodaji, Ugovora o kupoprodaji, tabularne izjave od strane odvjetničkog društva, ugovaranja i koordinaciju sastanaka s odvjetničkim uredom i javnim bilježnikom; obavezno prisustvovanje Agenta kod zaključenja pravnog posla kod kupoprodaje nekretnine (Predugovora i/ili Ugovora), prilikom ovjere potpisa/solemnizacije u javnobilježničkom uredu i prisustvovanja prilikom isplate kupoprodajne cijene; posredovanja i sudjelovanja prilikom primopredaje nekretnine te sastavljanja primopredajnog zapisnika kod kupoprodaje i ostalo;

Nakon obavljene primopredaje nekretnine naš posao nije gotov:u ime Nalogodavca (na temelju punomoći Nalogodavca) urudžbirat ćemo potrebnu dokumentaciju kod nadležnih institucija za prijenos režijskih troškova s Prodavatelja na Kupca i urudžbirat ćemo potrebnu dokumentaciju kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda.

Ovdje su navedene samo neke standardne radnje i tok kupoprodajnog postupku, ali pošto je svaka kupoprodaja specifičan postupak za sebe, obim naše suradnje i eventualno neke dodatne usluge ovisit će o konkretnoj situaciji kod svake pojedinačne kupoprodaje.

Kod kupnje nekretnine:
Svjesni smo da je za kupca nekretnine sam postupak kupoprodaje većinom izuzetno stresan, naporan i s puno nepoznanica, ali potrudit ćemo se da uz našu pomoć brzo pronađete nekretninu koja će odgovarati Vašim željama, izbjegnete obavljanje svih poslova oko provjere dokumentacije, ugovaranja i prijenosa vlasništva i možete biti sigurni da će se kupoprodaja obaviti profesionalno i u skladu sa zakonom.
Vrlo rado ćemo za Vas napraviti provjeru dokumentacije i garantirati uredno vlasništvo nekretnine za koju posredujemo, voditi kompletan proces prijenosa vlasništva u zemljišnim knjigama, prijenos režija na novog vlasnika, u svakom trenutku omogućiti vam savjetovanje te obavještavati Vas o tržišnim prilikama i uvjetima koji se odnose na kupnju nekretnine.


Kada je riječ o najmu/zakupu nekretnine
Na tržištu posredovanja kod najma/zakupa prisutni smo već devetnaest godina, te u skladu s dugim stažom, kvalitetnom uslugom i individualnim pristupom prema svakom našem klijentu u našoj bazi posjedujemo veliki broj nekretnina za najam/zakup i spremni smo Vam ponuditi stanove, kuće, poslovne prostore za najam/zakup po najpovoljnijim cijenama. Imamo široku ponudu u kojoj ćete zasigurno pronaći nešto za sebe.
Svaka nova nekretninu koja ulazi u našu bazu podataka za posredovanje obavezno se pregleda i fotografira, a svaki najmodavac (vlasnik nekretnine) obavezno potpisuje Ugovor o posredovanju (obveza po Zakonu o posredovanju). Prilikom dogovaranja sastanka svaki vlasnik nekretnine dobije smjernice od Agenta oko potrebne dokumentacije, a na samom sastanku Agent savjetuje najmodavca oko eventualnih izmjena u stanu, formiranju cijene nekretnine i upoznaje ga s prosječnom tržišnom cijenom nekretnina, kao i sa svim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine.

Vrlo važan dio posredovanja je i komunikacija sa samim vlasnikom nekretnine, posebno kod dogovora oko pokazivanja nekretnine potencijalnim najmoprimcima-zakupcima. Naša dugogodišnja praksa i usluga dovela je do toga da veliki broj naših klijenata s punim povjerenjem preda Agentu ključeve od nekretnine koja se iznajmljuje, a tako Agent ima mogućnost brzog djelovanja kod pokazivanja nekretnina. Prezentacija nekretnine obavlja se putem naše web stranice te na vodećim portalima za prodaju nekretnina u Hrvatskoj.

Naše usluge obuhvaćaju i sastavljanje ugovora o najmu/zakupu (klasični ugovor ili solemnizirani ugovor kod javnog bilježnika), izradu primopredajnog zapisnika s popratnom dokumentacijom, provjeru režijskih troškova nekretnine s izradom izvanrednih obračuna plina, struje, vode te dostavljanje potrebne dokumentacije u poreznu upravu i rješavanje statusa prebivališta/boravišta najmoprimaca.

Raduje nas što s vremenom uviđamo da se na tržište najma-zakupa postepeno uvodi red i da obje strane (najmodavci/zakupodavci i najmoprimci/zakupnici) uviđaju potrebu da u samom postupku najma/zakupa sudjeluju ravnopravno te da svaka strana ima svoja prava, ali i svoje obveze.
A mi se nadamo da smo svojim načinom poslovanja, pozitivno sudjelovali i djelovali u tom postupku uvođenja reda na tržištu najma/zakupa.

Poklonite nam povjerenje, javite se i uvjerite u našu stručnost i ljubaznost, a mi ćemo biti Vaša pomoć i podrška u kompletnom postupku kupoprodaje ili postupku najma/zakupa.